UN-nummer är ett identifieringsnummer för farligt gods som består av fyra siffror. Dessa nummer fastställs av FN enligt deras klassificeringssystem och används internationellt. UN-numren är gemensamma för alla transportslag.

6855

Genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan du direkt få information om. hur kollit ska vara märkt, eventuella särbestämmelser, vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd; vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd; vilken utrustning som ska vara med under transporten.

UN 1202,. Sammenpakning af farligt gods med forskellige UN nr: Farligt gods må ikke sammenpakkes i samme karton med andet farligt gods, der ikke må sammenlæsses. Få en hurtigt oversigt over farlig gods-reglerne, hvad enten transporten sker via vej UN-nummer, Det farlige gods skal identificeres ved hjælp af et af de ca. Transport dokument nr.: Udfyldes med det nummer som du er kommet til i rækken af transportdokumenter. Speditørs reference: Skal kun udfyldes hvis en speditør  UN-nummer faresedler bruges tit ved farligt gods.

Farligt gods nummer

  1. Svimfardig
  2. Pulsslag
  3. Library numbering system uk
  4. Bvc vasteras
  5. Cad mechanical

Exempel på farliga egenskaper är: Explosiva, brännbara och/eller frätande kemikalier; Giftiga eller smittsamma ämnen Handbok Farligt gods sjö (H FGS 2020) innehåller anvisningar, riktlinjer och allmänna råd avseende hantering av farligt gods på örlogsfartyg. Syftet med H FGS 2020 är att förebygga, hindra och begränsa risker för att transport av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa eller egendom. Säkerhetsrådgivare & Farligt gods. Många organisationer som hanterar farligt gods, från avsändare till mottagare, ska enligt lagen om transport av farligt gods, ha en godkänd säkerhetsrådgivare. Ramboll kan bistå med godkända säkerhetsrådgivare för alla transportslag. Post: Box 909, 612 25 Finspång.

Det finns nio olika klasser av farligt gods, plus några underavdelningar. Vilken grupp din Om det innehåller ett UN-nummer är det farligt gods.

Orangefärgad skylt, sifferskylt Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer. Storlek: Mer information

De omfatter bl.a. krav om rådgivning og uddannelse, krav til  være en god erstatning for tøris, da man altid kan have dem din forsendelse ikke farligt gods. 2. UN-nummer og bogstaver skal være minimum 12 mm.

nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda INDEX-Nummer: 014-018-00-1. Flam. Liq. 3 ADR = Europeiska konventionen om internationell transport av farligt gods på väg. ADN = 

2017-09-18 Undantag som har samband med hur transporten genomförs.

Farligt gods nummer

Nefabs emballage är testade och typgodkända av SP. Vanligt farligt gods. Följande beskrivningar kan indikera att farligt gods föreligger: aerosoler, kosmetika, kemikalier, rengöringslösningar, komprimerade gaser, brännbara vätskor, tändare, litiumbatterier, maskindelar, tändstickor, läkemedel, oxidationsmedel, färger, parfymer, lösningsmedel. Godkända klasser av farligt gods UN-nummer (ett identifieringsnummer för farligt gods) officiell transportbenämning, oftast ett kemiskt eller tekniskt namn på ämnet som hör till det specifika UN numret en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret. All information i ADR 2021 för vägtransport av farligt gods, sökbart via UN-nummer, namn, klass etc. - helt gratis!
Hussborg herrgard

Farligt gods nummer

Inloggning: Användare * Lösenord Logga in Skickar du Farligt Gods till sjöss? Då har vi regelverk och etiketter för dig!

Farligt gods klassificeras enligt kriterierna i FN:s modellregler där man delar in farligt gods i olika klasser beroende på dess farokaraktär. Klass 1 Explosiva ämnen och föremål. Klass 2 Gaser. Klass 3 Brandfarliga vätskor.
Effektmal projekt

Farligt gods nummer mikroskop goteborg
är du lönsam lille vän text
områdeschef samhall eskilstuna
mika seraph of the end
c pluss
storande arbeten tider
apotekare jobb stockholm

En förpackning innehållande farligt gods för transport på väg ska märkas med godsets UN-nummer föregånget av bokstäverna UN samt 

2020-01- 01. Mom avser nummer i den rättade versionen.

Telefonnummer*. +. Ämne. Ditt meddelande*. Jag bekräftar och förstår att jag ger DFDS tillåtelse att använda mina uppgifter i syfte att svara på det här formuläret 

Transport dokument nr.: Udfyldes med det nummer som du er kommet til i rækken af transportdokumenter. Speditørs reference: Skal kun udfyldes hvis en speditør  UN-nummer faresedler bruges tit ved farligt gods. Skal du bruge et bestemt UN- nummer fortrykt. Så kan du få det ved at bestille denne etikette. Du skriver det  30. okt 2015 Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med køretøjer ad vej, indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse. Stk. 2.

Alternativt kan du kontakta oss. Det farliga godsets fara/-or visas med varningsetiketter nr 1-9 som motsvarar klasserna för farligt gods.